De studies over de St-Benoît bron


Sinds 3 februari 2006 worden de fysisch-chemische eigenschappen van de bron onafgebroken gevolgd
met behulp van elektronische apparaten nl. :

  • De temperatuur,
  • Het debiet; dit door berekenen van water- en luchtdruk,
  • De mineralisatiegraad; berekend door elektrische geleidbaarheid van het water,
  • De zuurtegraad (pH).

Pluviometrie

Vier stations rond de bron doen aan pluviometrie :

  • Het weerkundigstation van Météo France, gelegen in de stad Digne-les-Bains,
  • 2 pluviografen : een waar de bron verschijnt en een  andere op de "Pointe de l'Andran".
  • Het amateuristisch station van de secundaire school "lycée Alexandra David Neel" te Digne-les-Bains.

Hydrologie                                                                                             

De Venturigoot.

Om de hydrologische eigenschappen te meten, werd de bron uitgerust met een Venturigoot en met twee sondes in deze goot.

Die meten automatisch en onafgebroken :

  • De elektrische geleidbaarheid van het water,
  • De temperatuur,
  • De water- en luchtdruk,wat toelaat de hoogte van het water in de goot te meten en dus het debiet te berekenen.


Een sonde in de Venturigoot.
Deze informatie word regelmatig manueel gecontroleerd; dit door de elektrische geleidbaarheid,
de temperatuur en het waterniveau in het kanaal van de Venturigoot te meten en uittezetten en af te lezen op de limnimetische schaal.


De limnimetrische schaal.Hydrogeologen en studenten controleren regelmatig de resultaten en zetten ze op computer.