Educative acties rond HydroValHet publiek bewust maken van het waterprobleem is een van de voornaaste doelen van het project HydroVal.


Hydrogeologische studie aan IUT "Génie de l’environnement" van Digne-les-Bains
(18 oktober 2006)


Tijdens een veldwerksessie hebben de studenten van het "Institut Universitaire et Technologique" (IUT), gespecialiseerd in Milieu,
de eerste geregistreerd gegevens van de bron onderzocht en de werking van de St-Benoît bron bestudeerd.


21e Vergadering
Bodemkunde, Dijon (december 2006)


Tijdens het RST (colloquium geologie) van Dijon met als thema de valorisatie van het Geologische Patrimonium,
had een korte voorstelling (poster) plaats
rond het model van project HydroVal St-Benoit.


Stand
op de Week Duurzame Ontwikkeling (van 3 tot 7 april 2007)

Tijdens de week over duurzame ontwikkeling te Digne-les-Bains, heeft de "Réserve Géologique de Haute-Provence" de resultaten van de studie HydroVal bekend gemaakt op een stand van de tentoonstelling. Een korte voorstelling (poster) en debatten werden studenten, het publiek gesensibiliseerd voor de begrippen beschikbaarheid van water en de bescherming ervan.


Educatief
atelier over het water van de St-Benoît bron aan CEFEG (9 mei 2007)

In het kader van het academische opleidingsplan heeft CEFEG een stage georganiseerd voor leraren
wetenschappen van het secundair onderwijs
.  Ze stelden de problemen en het functioneren van de bron voor.
Op deze manier kunnen leerkrachten samen met hun leerlingen werken rond dit onderwerp.


Water-bar op de
"Wetenschapsbazaar" (8 juni 2007)

Tijdens de " Wetenschapsbazaar", had de "Réserve Géologique de Haute-Provence" in Digne-les-Bains een
water-bar geïnstalleerd (met onder andere het water van de St-Benoît bron)
. Studenten en het publiek
heeft  kunnen vaststellen dat er een verband bestaat tussen de smaak van water en zijn mineralen gehalte.
Zij hebben ook meegedaan aan de metingen van de elektrische geleidbaarheid.

Animatie “langs de waterkant” tijdens het feest van het Jura-tijperk (8 juli 2007)

Voor het publiek : een originele ontdekking van een tuf en een waterloop... Wandeling langs de waterkant om kennis te maken met de St-Benoît bron !


In de Toekomst ...

Water sensibiliseringscampagnes gegoten in een animatie toegankelijk voor iedereen en educatieve werkmiddelen in het leven roepen.

Tentoonstelling over de St-Benoît bron.

Deelname van de studenten aan de verwerking van de gegevens.

Wetenschappelijke colloquia.

Update van de website HydroVal.