HYDROVAL
"Hydrogeologische studie van de St-Benoît bron en pedagogische Valorisatie"

Het project HydroVal heeft als doel om de St-Benoît bron van Digne-les-Bains te bestuderen; op verschillenden manieren worden de reslutaten voor het grote publiek getoond.
Dit project is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen de “Réserve Naturelle Géologique de  Haute-Provence” en de “Université de Provence”.

  Panorama van het massief van Siron, waar  de bron St-Benoît ligt.
Met deze studie trachten we enkel vragen te beantwoorden zoals:

  • Waar komt het ondergronds water vandaan ?

  • Wat is de duur van het traject dat het water volgt ?

  • Hoe is de kwaliteit van dit bronwater, is dit veranderd door de jaren heen ?

  • Hoe worden de “kalktuffen” van de bron gevormd, wat typerend is ?

De "Université de Provence" doet de wetenschappelijke studie over de werking van de St-Benoît bron, de "Réserve Géologique de Haute-Provence" daar en tegen levert de pedagogische kennis die noodzakelijk is om bekendheid te verwerven.

Ook schoolgemeenschappen van Digne-les-Bains nemen deel aan dit project, o.a. de "Lycée Alexandra David Neel" secundaire school.
De bron wordt bekend gemaakt door de internetsite en het organiseren van tentoonstellingen, debatten, conferenties, enz..

Het is absoluut nodig om de werking van onze bronnen te begrijpen, zeker nu het drinkwater zo kostbaar is.  Een duurzaam waterbeheer is onontbeerlijk om onze komende generatie aan te moedigen.

De St-Benoît bron is een zeer goede illustratie van de omloop van het water.  Het zorgt ervoor dat de mens gesensibiliseerd wordt voor het belang van water.


Het doel van het HydroVal project is een bewustwording van het belang van het water in onze wereld en de urgentie om onze waterreserves te beschermente te veroorzaken.